art_signum_banner
Vážení priatelia umenia,
pripravujeme pre Vás novú verziu našej web stránky...

Mgr.art. Silvia Čechová, konateľ spoločnosti, tel.: 0911 162 163
Naša adresa: J.Vuruma 8, Žilina (centrum, vedľa Domu umenia Fatra)
tel. galéria: 041/5626 822, e-mail: artsignum.galeria@gmail.com